7h Fältskyttar

7h Fältskyttar är en dotterklubb i Borås Bågskyttesällskap. 7h fältskyttar är ansluten till SFSF – Svenska Fältbågskytteförbundet. Mer info kommer..

Fältbågskytte

Syfte

Ändamålet med SFSF är att fostra och uppmuntra en anda av god kamratskap bland de som tar upp fältbågskytte som sport.
Befrämja och utveckla användandet av alla godkända slag av bågskytteutrustning såsom individuellt som lag, genom tävlingsinriktade arrangemang inom stadgarna för SFSF

Kort beskrivning
En fältbågskytte bana är byggd antingen som 14 eller 28 måls bana, där 14 mål utgör en halv respektive 28 en hel rond. Målen är fasta och avstånden bestämda från 15 till 80 yard plus ett korthåll från 35 fot. Enklast beskrivet: uppbyggd som en golfbana men igenom skog eller någon typ av ojämn terräng. Alla banor är inspekterade och godkända vad gäller säkerhet och layout av SFSF bankapten eller hans förordnade.
Varje bana kan användas för tre olika ronder; Field och Hunter där tavlorna är vita och svarta men varierar beroende på rond, Animal där tavlor finns av flertal typer beroende på ursprung men skall vara godkända av IFAA. Field och Hunter genomförs som: varje person skjuter 4 pilar mot varje tavla (totalt 112 pilar under en tävling), med målsättningen att träffa mittpunkten. Avstånden är blandade som ovan mellan 15 till 80 yards i varierande vinklar beroende på terräng.