Ändrade priser även för Privata grupper

Grupper och evenemang

Från och med 1 juni kommer vi höja deltagarpriset för privata grupper till 100:- per person, minimumpris 1000:-. om det är färre än 5 personer.

Läs mer på Grupper