Angående nya striktare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten

Utifrån de nya striktare restriktionerna från Folkhälsomyndigheten gällande idrottsaktiviteter har styrelsen tagit en del beslut gällande verksamheten på klubben för alla medlemmar.  

Under styrelsemötet torsdagen den 29/10 togs ett beslut om att ställa in all planerad träning på tisdagar och torsdagar de nästkommande tre veckorna (t.o.m. 201119). De instruktörer med nycklar ska istället skriva ut i Facebookgruppen när de planerar att besöka klubben. Vill man träna då får man boka in sig med en kommentar under instruktörens inlägg, max 5 personer per tillfälle får vistas i klubbens lokaler.  

Styrelsen beslutade även att stänga ner all Prova på-verksamhet samt avboka bokade grupper tre veckor framöver i väntan på de nya riktlinjerna.  

Även det påtänkta klubbmästerskapet som skulle genomförts den 19/11 skjuts upp. Nytt datum meddelas framöver.