Arbetsdagar Våren 2018

Detta år kommer vi få chans att hänga extra mycket med varandra. Detta som en följd av att huset behöver målas om – senaste handpåläggningen tydligen för 13 år sedan. Arbetet kommer delas upp i två faser. En för fasadtvätt och en för målning. Vi behöver många händer för att arbetet skall bli effektivt och ej sluka för många arbetsdagar per ”arbetande” medlem. Följande dagar har vi spikat

Torsdag 10 maj kl. 9.00 – fasadtvätt

Fredag 11 maj kl. 9.00 – fasadtvätt

Efter fasadtvätten behöver trävirket få chans att torka och målningen är planerad till:

Lördag 2 juni kl 9.00

Söndag 3 juni kl 9.00

För att vi skall orka göra ett riktigt fint arbete kommer vår kassör Ann ombesörja fantastiskt spis samtliga arbetsdagar. Som ni säkert vet var Ann med i TV4:s tårtslaget och kom långt där. Omständigheterna således förväntat goda i dubbel bemärkelse – gott häng och god spis.

Vi behöver även hjälp med utrustning till arbetsdagarna såsom stegar, tvättborstar, penslar mm. Ja, allting som ni vet med er brukar användas vid den här typen av hantverk

 

Hälsningar från styrelsen