Bildstöd

Nu finns Bildstöd, vårt instruktionsmaterial gjort som bildstöd med enkla texter och bilder som visar varje moment. Bildstödet är tänkt att användas till personer/grupper med NPF-diagnoser men fungerar att använda till vem som helst!

Materialet är fritt att ladda ner och användas av föreningar tillhörande Svenska Bågskytteförbundet.

Sladda in på https://www.borasbs.se/bildstod/