Bildstöd

Här finns vårt instruktionsmaterial gjort som bildstöd med enkla texter och bilder som visar varje moment. Bildstödet är tänkt att användas till personer/grupper med NPF-diagnoser men fungerar att använda till vem som helst!

Materialet är fritt att ladda ner och användas av föreningar tillhörande Svenska Bågskytteförbundet. Skicka gärna en respons på materialet till mail@borasbs.se

Det finns tre olika varianter

Den som heter häfte är tänkt att skrivas ut i A4-format och användas för att bläddra i

Den som heter vägg är tänkt att skrivas ut i större format (eller vilket format man vill) och sättas upp efter varandra

Den som heter instr är tänkt att användas av instruktörer

Fyll i Klubb och e-post för att ta del av nerladdningarna