Borås BS inbjuder till Årsmöte den 1 Mars 2018

Härmed inbjuder Borås Bågskyttesällskap till årsmöte

Tid: 1 Mars 2018 klockan 18.15

Plats: Borås Bågskyttesällskaps Klubbstuga [ Hitta Oss ]

Fika: Klubben bjuder på fika!

Övriga frågor och motioner: Skicka in via mail mail@borasbs.se

Hälsningar

Styrelsen