En påminnelse om säkerhet

Något som är väldigt viktigt när vi skjuter på vårat tavelfält är t ex att ha koll att det inte är några skyttar i skogen bakom buttarna. Är det skyttar på skogsbanan får inga pilar skjutas fören skyttarna har passerat. Det gäller även skyttar som går skogsbanan att ha koll på skyttarna som tränar på tavelfältet.

Här är en text tagen direkt ur licensutbildningsmaterialet om säkerhet.

Grundläggande Säkerhet

  • Som skytt får du bara dra upp bågen, med eller utan pil på skjutlinjen och då alltid riktad mot tavelunderlaget. Det vill säga att det är tillåtet att bågen riktas ovanför målet under uppdraget, så länge som pilen landar inom säkerhetsområdet om man skulle råka skjuta av misstag. I skogen, på jakt, fält och 3D, måste man sikta på målet under hela uppdraget.
  • Du måste även förvissa dig om att det är fritt framför, bakom samt vid sidorna av tavelunderlaget.
  • Som skytt är du ansvarig för den pil du skjuter i väg. • Att skjuta en pil rakt upp i luften är livsfarligt.
  • Gå fram till tavelunderlaget/målet när du ska markera, spring inte.
  • Jakt på levande djur med pilbåge är inte tillåtet i Sverige.
  • Stå vid sidan av pilarna när du drar ut dem ur tavlan, observera att ingen står i utdragsriktningen.
  • Som nybörjare bör en ledare eller en erfaren skytt vara med dig.
  • All uppvärmningsskjutning samt provskjutning skall ske på plats hänvisad av tävlingsarrangören, som även beslutar om tidpunkten.

Se till att följa dessa punkter så slipper vi dra dåliga skämt som t ex ”Kom till oss och träffa nya vänner….”