GDPR Information – Borås Bågskyttesällskap

Borås Bågskyttesällskap har valt att följa RF (RiksidrottsFörbundet) när det gäller GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har därför valt att länka till de dokument och foldrar som RF har tagit fram.

Läs gärna  ”Behandling av personuppgifter – Uppförandekod för idrottsrörelsen”. Uppförandekoden är föremål för löpande översyn för att säkerställa att beskrivningarna av gällande lagstiftning är korrekta och att uppförandekoden möter gällande lagkrav samt medlemmarnas krav avseende personuppgiftsbehandling. Riksidrottsförbundet är ansvarig för att uppdatera uppförandekoden vid behov, inklusive att koordinera godkännandeprocessen med Datainspektionen.

Borås Bågskyttesällskap hanterar era personuppgifter i ett system som heter IdrottOnline, ett system som handahåller ett medlemsregister, licenshantering, avgiftshantering osv. Alla uppgifter är skyddade bakom användarnamn och lösenord. Det är endast medlemmar som behöver ha access till er medlemsdata som kan söka på era namn, t ex vid närvarorapportering.

Alla nya medlemmar skall registrera sina uppgifter och läsa igenom informationen på http://www.borasbs.se/klubben/bli-medlem/

Vi (styrelsen) kommer att lägga ut nödvändig information på borasbs.se (på sidan du är nu) som hanterar GDPR. Vi tar givetvis lagstiftningen med största allvar.

Till höger finns det en meny med våran Integrationspolicy och även dokument som du kan skriva ut för t ex ett registerutdrag.