Om olyckan är framme har vi medlemmar som är utbildade i HLR och Första Hjälpen.

Vuxen HLR Barn HLR Första Hjälpen
Tobias Iderbrant X X
Petri Ukonmäki X X
Claes Jonsson X X X
Charlie Norlin x x x
Emil Norberg x
Martin Iderbrant x
Linus Rundquist x x x
Sture Iderbrant x x x
Magnus Leijon x x x
Pernilla Ädelsson x
Magnus Berg x x x