Om olyckan är framme har vi medlemmar som är utbildade i HLR och Första Hjälpen.

Vuxen HLRBarn HLRFörsta Hjälpen
Tobias IderbrantXX
Petri UkonmäkiXX
Claes JonssonXXX
Charlie Norlinxxx
Emil Norbergx
Martin Iderbrantx
Linus Rundquistxxx
Sture Iderbrantxxx
Magnus Leijonxxx
Pernilla Ädelssonx
Magnus Bergxxx