Köp och Sälj bågskytteprylar i klubben

Om du har saker du tror dina klubbkamrater kan ha mer nytta av än du själv finns nu möjligheten att sälja dina bågskyttesaker på våran hemsida.

Gå till http://www.borasbs.se/koposalj/ för alla annonser och till http://www.borasbs.se/koposalj/annonsera/ för att annonsera!

Har du feedback på köp och sälj-sidan, maila eller prata med Tobbe, om du t ex saknar kategorier att lägga annonser i osv.