Kort sammanfattning av SM helgen

En mer sammanfattad historia i textform kommer den med 🙂