Medlemsavgift

Medlemsavgiften betalas årligen. Vid betalning efter 1/11 gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.

 • Senior - 21 - 999år
  200:- per år
 • Junior - 13 - 20 år
  200:- per år
 • Knatte - 0 - 12 år
  200:- per år
 • Stödmedlem
  200:- per år

Träningsavgift

Träningsavgiften betalas årligen och ska täcka en del av det slitage vi har på våran skjutvägg och träningsmål utomhus. Vid betalning efter 1/12 gäller träningsavgiften även för nästkommande år

 • Seniorer (21 - år)
  1500:-/år
 • Upp till 21 år
  0:-/år
 • Studerande
  750:-/år
 • Sjukpensionär
  750:-/år
 • Pensionär
  750:-/år
 • Arbetslös
  750:-/år
 • Enstaka skjuttillfällen
  75:-/gång

From 1/10 är avgifterna 900.- resp. 450.- i stället för 1500.- resp. 750.-

Tävlingslicens

För att vi ska få vara ute i sverige och tävla behöver vi en tävlingslicens. Första gången du ska ta din tävlingslicens behöver du ”skriva upp” och göra ett skjutprov. Prata med din tränare när du känner att det är dags att ge sig ut på tävling. Tävlingslicensen betalas årligen och pengarna går oavkortat till Svenska Bågskytteförbundet. Läs mer om licensen på bagskytte.se.

Borås BS betalar licenskostnaden för alla medlemmar upp till 21 år.

 • A-Licens
  310:-/år
 • B-Licens
  210:-/år
 • C-Licens
  Gratis

Betalning

Vi erbjuder två sätt att betala in medlemsavgift, träningsavgift och tävlingslicens.

 • BBS Bankgiro – 5370-2510
  • Ange ditt namn i meddelande
 • Swish – 123 370 48 97
  • Ange ditt namn och vad avgiften avser i meddelande