Det finns många olika bågar. Här är lite information om 4 olika sorter. Som nybörjare är det barebow du kommer att lära dig först.

Ryttarbåge

Ryttarbågen är en kort båge som kännetecknas av att båda lemmarna är kraftigt böjda, ofta i två olika led och i avsträngat läge pekar ofta spetsarna på lemmarna rakt fram. Bågen kan utveckla en väldigt stor kraft. Typexempel på en ryttarbåge är de turkiska och mongoliska bågarna.

Långbåge

Långbågen är den typ av båge som vi här i Europa ser som mest traditionell, då den gjorde stora framsteg under medeltiden i framför allt krigen mellan England och Frankrike. Den här bågen är lång, väger lite och kan skjuta med en förvånansvärd fart. Den som skjuter med en långbåge är oftast den som inte vill ha varken sikte eller pilhylla, man lägger hellre pilen på bågens klack och siktar med pilspetsen. En del skyttar väljer att inte använda pilspetsen som sikte utan skjuter mer instinktivt, och låter då pilen gå när de känner i kroppen att de ligger rätt. Detta avgörande sker på bråkdelen av någon sekund.

Barebow / Recurv

Recurvbågen som uppfanns av Turkarna, är idag mer vanlig än långbågen. Dessa bågar känner man igen lätt på de böjda lemmarna som böjer ifrån skytten. Det ger skytten en kompakt, lättviktig båge som fortfarande har ett mjuk drag. På recurven kan man sätta på sikte och stabilisatorer, man har även pilhylla på denna typ av båge.

Compound

Compoundbågen är det senaste och den mest avancerade bågen man kan skjuta med. Det är den så kallade ”let-off”-en som gör compoundbågen speciell, ”let-off” fungerar så att när man drar upp bågen blir den lättare när man kommit över toppen, vilket gör att bågskytten kan hålla bågen i fullt uppdrag längre. Pilarna får även en högre hastighet och det samlar mer energi i lemmarna. Compoundbågen är lätt, snabb och man kan lära sig att skjuta med den relativt snabbt. Detta är den typ av båge som har bäst precision.