Inledning

Trimningsguiden är till för dig som har problem med ditt skytte. De flesta frågor är dock anpassade för compoundskytte. Här samlas de vanligaste problemen och åtgärder till dom. Har du fler tips hur man får bågen att pricka bättre eller hur man t ex får bort guldskräcken. Skicka ett email till mig så vidarebefordrar jag det till experterna.

Gruppering

NocklägeGlapp mellan nocklägesknutarna gör att nocken hamnar olika i höjdled. Är bågen kort bör man ha undre nockläge.
PilhyllaPilhyllan faller inte exakt likadant. Prova med simspray. Du ser då om pilen lämnar pilhyllan ungefär vid samma ställe på pilen. Fallhylla bör ej användas under 50 pound och 27 tums draglängd.
MittlindningÄr mittlindningen sliten blir det glapp i sidled på nocken, kolla det med jämna mellanrum och byt mittlindning om det behövs. Fel nockpassning ger också glapp i sidled. Med nockpassning 1 ska mittlindningens diameter vara 2,8mm. Nockpassning 2 = 3,1mm, nockpassning 3 = 3,3mm.
PeepFör stort hål i peepen gör att det blir svårt att centrera och det blir grumlig siktbild vid 1.0-lins eller större, du bör dock ha ljusspalt mellan peepen och scoopet.
SiktetBubblan på scoopet kan vara fel inställd. I fullt uppdrag och avslappnad handled ska bubblan hamna rakt, du ska inte tvinga den rakt.
HjulDu kanske har för känsliga hjul. Ju mer cam, ju mer krävs det av dig som skytt.
ReleaseSlitet eller för långt/kort releasesnöre. Du bör lägga på avtryckarfingret hårdare på releasern för att undvika att du sliter eller knäpper av skotten.
PilenMöjliga fel på pilen är: fel spinad pil, fel balans på pilen – för tung eller för lätt spets. Vid dålig gruppering på korthåll men bra på långhåll kan det ge bättre uppstyrningsförmåga med en tyngre spets. Detta varierar dock från skytt till skytt pga olika poundstyrkor och draglängder.
KablarKabeln kan vara på väg att ge sig. När tillern ändras utan att någon trimningsändring är gjort är en varning på detta.
DraglängdDin draglängd kan vara för lång, då du inte får något tryck in i tavlan. Du tappar bågarmen när skottet går om draglängden är för lång.
TillerTillern kan vara fel. Kolla med papperstest: är hålet kliniskt på korthåll (1m) men på långhåll (5m) blir revan över 1 cm uppåt så har du för lite tiller eller så är undre hjulet för mycket före. Om du ändrat och revan ökar i alla fall så har du islag i pilhyllan. Har du kliniskt hål på korthåll men över 1 cm reva nedåt på långhåll har du för mycket tiller eller så är övre hjulet för mycket före.
HjulinställningDu kan ha fel hjulinställning. Prova dig fram. Har du en trampolinhylla eller en fast, är ett tips att undre hjulet är före i fullt uppdrag för att på så vis slippa islag i pilhyllan.
SträngEn kardeler kan vara av. Den kan vara av under mittlindningen. Byt mittlindning med jämna mellanrum.
LemmarEn spricka i lemmen. Du kan gruppera bra men den flyttar på sig utan att du ändrat på något.
StockKan vara en spricka i stocken.
ScoopFör liten förstoring på scoopet gör att det blir oroligt och spänt. Du siktar efter pricken i stället för att ha blicken i tavlan. (Gälller ej för alla – detta är väldigt personligt). Nybörjare rekommenderas att ha en rund stor ring istället för prick.
BågarmDu kanske böjer bågarmen olika och/eller spänner den.
HandisättningHar du olika handisättningar från pil till pil får du dålig gruppering. När du skjuter papperstest syns detta eftersom du då får olika slag i pappret utan någon trimnigsändring är gjord.
DragarmDu drar kanske olika långt. Markeringar på kablarna hjälper dig som en dragindikator. Med camhjul ligger du mot stoppet och jobbar.
AnkringAnkrar du olika får du svårt att centrera scoopet. Ankra där då tycker det är lättast och ändra därefter peepen.
HöfterRotera inte höfterna i uppdraget. Kännetecken är att du är lungn ibland. Vik inte överkroppen bakåt, det ger höga skott. Ha tyngdpunkten lika mycket på båda fötterna när du siktar.

Pilgång

NocklägeDu kan ha ett för lågt nockläge, vilket kan ge islag i pilhyllan.
PilhyllaDu kan ha islag i pilhyllan. Kolla med simspray eller höj nockläget. Pilhyllan kan vara för långt ut eller in.
MittlindningDu kan ha dålig nockpassning eller mittlindningen kan vara sliten.
HjulÄr hjulbussningarna slitna kastar bågen inte lika. Timningen kanske inte stämmer med balansen på pilen. Hög balans – övre hjulet före. Slår pilen mycket uppåt eller neråt vid papperstest ska du ändra nockläget. Du har fel timning i hjulen om det slår bra på korthåll men dåligt på långhåll, du har kanske även tillerfel.
PilenPilen stämmer inte med poundstyrkan, den blir orolig i sida. Testa med papperstestet. Sidoslaget ska vara lika på kort och långhåll. (1m resp. 5m)
TillerGör du papperstest på korthåll med 0-tiller och ändrar till bra hål. Får du då uppåtslag på länghåll – öka eller minska tillern.
PoundstyrkaPoundstyrkan stämmer inte med pilen.
BågarmDu flyttar kanske den i skottögonblicket. Slappna av i bågarmen och jobba av skottet.
HandisättningOlika handisättningar = dålig pilgång och dålig gruppering i sidled.
AnkringDu viker kanske releasern olika. Det syns i papperstester, du ser isånnafall olika slag i sida.
SläppDu sliter ut releasern i sida. Häng mer i releasern och håll trycket bakåt.

Lugnet i tavlan

NocklägetDet kan vara högt eller lågt. Kanske har flyttat på sig.
DraglängdDu har för kort eller för lång draglängd. Tappar du bågarmen är det tecken på för lång draglängd. Har du svårt för att linjera har du för kort draglängd.
TillerFör mycket eller för lite tiller eller så har lembultarna rört på sig. Ha en markering på bultarna så ser du om de rör på sig.
HjulinställningHjulen kan vara fel inställda. Det bör vara mellan 2-6 mm från nockläget till centrum av plungerhålet, annars är ena hjulet för mycket före.
PoundstyrkaFör hög poundstyrka.
ScoopDu kan ha för liten eller för stor förstoring i scoopet. Pricken kan vara för liten eller för stor. Prova dig fram.
StabilisatorBalansen kan vara fel. Försök med att balansera stabben så att den inte går upp efter skottet.
AxlarHar du inte axellinjering blir du inte stabil.
BågarmHar du en spänd bågarm kan armbågen flytta sig, du blir orolig i tavlan.
HandisättningDu har kanske olika tryck i handen. Är trycket högt blir det svårt att sikta för bågen vill hela tiden ramla neråt. Omvänt med för lågt tryck.
AndningAndas inte när du siktar och skjuter.

Guldskräck

ReleaseProva en annan release som du inte trycker av utan kan jobba av.
PoundstyrkaPoundstyrkan är för hög, du måste kunna hålla draget.
RyggjobbDu jobbar för dåligt med ryggen.
MålMål kan förvandlas till krav.
Tankar, triggersDu är i helt andra tankar än just skytte. Prova med blundskytte, ta bort tavlan när du skjuter eller sätt på en klicker.

Islag

SträngStränghöjden kan vara för låg.
FotställningÖppna fotställningen och följ efter med höfterna.
AxlarDu skjuter upp bågarmsaxeln. Be någon titta på dig när du skjuter eftersom detta är svårt att upptäcka själv.
BågarmTrycker på för mycket i tavlan.
HandisättningDu har för djup handisättning eller tvärtom.
HöfterDu kan ha vridit höfterna i förhållande till fotställningen.

Siktet ändras

KablarFastflightkablar sträcker sig så att timningen ändras.
DraglängdDu kan dra olika långt. Ha markeringar på kablarna så att du ser att du drar lika långt varje skott.
SträngSträngen kan vara på väg att gå av. Titta vid strängens ingång i hjulet och under mittlindningen. Strängen sträcker sig så att dragländ och styrka ökar.
LemmarLemmen kan vara sprucken, i så fall ändras även längden på skalan. Lembultarna kan röra på sig, gör en markering.
ScoopDu centrerar olika. Måla runt kanten på scoopet. Använd en peep med större eller mindre hål. Siktet kanske är dåligt, scoopet kanske flyttar sig.
HandisättningDu kan ha olika tryck i greppet från dag till dag.
AnkringAnkrar du olika har du en dålig ankringspunkt som är svår att hitta. Ändra till en du lätt hittar.
FullföljningDu tappar bågarmen, håll kvar bågarmen tills du hör att pilen träffat tavlan.

Sprider i höjd

NocklägeDet kan vara glapp mellan nocklägesknutarna.
PilhyllanHar man för styv fjäder på trampolinhyllan studsar pilen upp och ner och ge islag.
ReleaseTrycket kan vara olika på fingrarna från skott till skott. Vinkeln blir olika och du får lättare respektive svårare att få av skotten.
PilenVäg pilarna, dom kan väga olika. Balansen kan vara fel. Kolla spetsarna.
HjulinställningGruppar du på långhåll men du sprider på korta håll är övre hjulet för mycket före vilket gör att pilen trycks ner. Islag i pilhyllan kan förekomma.
StockDet kan finnas sprickor i stocken.
ScoopHar du för stort scoop och för liten peep för du svårt att centrera.
StabilisatorDu kan ha för tung båge, du hamnar lågt i tavlan, du får kämpa hela tiden för att siktesbilden inte ska ”ramla” neråt.
BågarmOlika tryck i bågarmen mot tavlan.
HandisättningDu ändrar kanske trycket (från högt till lågt) i handisättningen från pil till pil.
DragarmAnvänd markeringar på kablarna så du drar lika långt varje gång.
RyggjobbDu jobbar olika med ryggen.
FullföljningTa inte ner bågarmen för snabbt efter skottet.
AndningStå inte med tomma lungor på ena pilen och fyllda lungor på nästa.
HöfterDu har olika vikning i höfterna. Precis innan let-offen komemr bör tyngdpunkten ligga mellan fötterna.

Sprider i sida

PilhyllaDu har islag i pilhyllan. För liten eller för stor angrepsvinkel, du har inte centershot. Du har fel pilhylla. Om bladet är snedslitet, flytta åt samma håll som slitningen är och byt blad.
MittlindningKan vara sliten, byt ofta.
SiktetÄr inte siktet inställt i en siktesjigg kan du gruppera fast grupperingen flyttas i sidled på olika avstånd.
HjulHjulaxelbussningarna kan vara slitna, pilen kastas ut olika.
ReleaseDu arbetar av den olika.
PilenDu kan ha fel nockpassning. Nocken bör inte glappa vare sig i höjd eller sidled.
KablarEn kardeler har gått av. Ett tecken är att tillern ändrar sig.
SträngEn kardeler har gått av. Har du Beiternockar kan kardelen gått av under mittlindningen, byt med jämna mellanrum.
FotställningDin fotställning varierar från skott till skott. Har du tyngdpunkten på bakre foten, viker överkroppen bakåt faller överkroppen åt höger vid skottögonblicket vilket ger högerskott.
BågarmSliter du i bågarmen i skottögonblicket kan du gruppera men då sticker en pil i väg då och då. Oftast till vänster.
HandisättningFlyttar du handisättningens djup från pil till pil ger det spridning i sidled.
HuvudställningOm du ändrar huvudställningen från skott till skott får du svårt att centrera scoopet i sida. Du ska inte flytta huvudet till strängen utan dra strängen till ankringspunkten.
AnkringDu kanske trycker ankringen olika i ansiktet. Detta gör att du får svårt att centrera scoopet i sida.
FullföljningOm draghanden går utåt istället för bakåt efter skottet blir det vänsterskott.
HöfterDu vrider höfterna i uppdraget. Om du inte går in i svanken viks överkroppen åt höger.

Svåra releaser

ReleaseDen är för hårt ställd. Du kan ha för djupt grepp, den uttersta leden av fingret bör ligga mot avtryckaren.
DraglängdOm draglängden är för lång har du inget kvar att jobba på efter ankringen, du får inget tryck på releasern.
PoundstyrkaDu har för hög styrka.
RyggjobbOm du tappar ryggjobbet får du inget tryck på releasern.
Tankar, triggersDu är rädd för att lägga på fingret.

Svårt att nå fram

PeepDu har för liten peephöjd.
SiktetSiktarmen är så långt ut att du inte får frigång för pilen under scoopet. Flytta in siktarmen.
PilenPilen är för tung eller för lång, kan bero på tung spets. Har du runda hjul fundera på att byta till energihjul eller camhjul. Snabbare båge = kortare skala.
DraglängdHar du för lång draglängd tappar du bågarmen i skottögonblicket, pilen går lågt.
TillerFör hög minustiller trycker ner bågen.
HjulinställningÖvre hjulet kan vara mycket före, det trycker ner pilen som får svårt att komma fram.
PoundstyrkaFör låg poundstyrka.
SträngFör hög stränghöjd ger pilen dålig fart. För många kardeler i strängen ger ett sämre kast.
ScoopOm du har ett extra stort scoop, byt till ett mindre.
StabilisatorEn framtung stabbe gör att du tappar bågarmen i skottögonblicket.
BågarmTappar du bågarmen i skottögonblicket kan du ha för framtung stabbe eller för lång draglängd.
AnkringDu kan ha för hög ankringspunkt. Ankra inte ovanför kindbenet, pekfingret bör vara under käkbenet vid compoundskytte. Annars i mungipan.
RyggjobbTappar du ryggjobbet och kryper framåt går det högt på korthåll och långt på långhåll.

Träningsvärk

BågarmOm du böjer bågarmen, böj lite till.
DragarmDragarmen ligger för lågt. Du kan höja peepen och ändra ankringen.
LinjeringDu kanske inte linjerar axlarna och då får bara dragarmen job