Inledning

Trimningsguiden är till för dig som har problem med ditt skytte. De flesta frågor är dock anpassade för compoundskytte. Här samlas de vanligaste problemen och åtgärder till dom. Har du fler tips hur man får bågen att pricka bättre eller hur man t ex får bort guldskräcken. Skicka ett email till mig så vidarebefordrar jag det till experterna.

Gruppering

Nockläge Glapp mellan nocklägesknutarna gör att nocken hamnar olika i höjdled. Är bågen kort bör man ha undre nockläge.
Pilhylla Pilhyllan faller inte exakt likadant. Prova med simspray. Du ser då om pilen lämnar pilhyllan ungefär vid samma ställe på pilen. Fallhylla bör ej användas under 50 pound och 27 tums draglängd.
Mittlindning Är mittlindningen sliten blir det glapp i sidled på nocken, kolla det med jämna mellanrum och byt mittlindning om det behövs. Fel nockpassning ger också glapp i sidled. Med nockpassning 1 ska mittlindningens diameter vara 2,8mm. Nockpassning 2 = 3,1mm, nockpassning 3 = 3,3mm.
Peep För stort hål i peepen gör att det blir svårt att centrera och det blir grumlig siktbild vid 1.0-lins eller större, du bör dock ha ljusspalt mellan peepen och scoopet.
Siktet Bubblan på scoopet kan vara fel inställd. I fullt uppdrag och avslappnad handled ska bubblan hamna rakt, du ska inte tvinga den rakt.
Hjul Du kanske har för känsliga hjul. Ju mer cam, ju mer krävs det av dig som skytt.
Release Slitet eller för långt/kort releasesnöre. Du bör lägga på avtryckarfingret hårdare på releasern för att undvika att du sliter eller knäpper av skotten.
Pilen Möjliga fel på pilen är: fel spinad pil, fel balans på pilen – för tung eller för lätt spets. Vid dålig gruppering på korthåll men bra på långhåll kan det ge bättre uppstyrningsförmåga med en tyngre spets. Detta varierar dock från skytt till skytt pga olika poundstyrkor och draglängder.
Kablar Kabeln kan vara på väg att ge sig. När tillern ändras utan att någon trimningsändring är gjort är en varning på detta.
Draglängd Din draglängd kan vara för lång, då du inte får något tryck in i tavlan. Du tappar bågarmen när skottet går om draglängden är för lång.
Tiller Tillern kan vara fel. Kolla med papperstest: är hålet kliniskt på korthåll (1m) men på långhåll (5m) blir revan över 1 cm uppåt så har du för lite tiller eller så är undre hjulet för mycket före. Om du ändrat och revan ökar i alla fall så har du islag i pilhyllan. Har du kliniskt hål på korthåll men över 1 cm reva nedåt på långhåll har du för mycket tiller eller så är övre hjulet för mycket före.
Hjulinställning Du kan ha fel hjulinställning. Prova dig fram. Har du en trampolinhylla eller en fast, är ett tips att undre hjulet är före i fullt uppdrag för att på så vis slippa islag i pilhyllan.
Sträng En kardeler kan vara av. Den kan vara av under mittlindningen. Byt mittlindning med jämna mellanrum.
Lemmar En spricka i lemmen. Du kan gruppera bra men den flyttar på sig utan att du ändrat på något.
Stock Kan vara en spricka i stocken.
Scoop För liten förstoring på scoopet gör att det blir oroligt och spänt. Du siktar efter pricken i stället för att ha blicken i tavlan. (Gälller ej för alla – detta är väldigt personligt). Nybörjare rekommenderas att ha en rund stor ring istället för prick.
Bågarm Du kanske böjer bågarmen olika och/eller spänner den.
Handisättning Har du olika handisättningar från pil till pil får du dålig gruppering. När du skjuter papperstest syns detta eftersom du då får olika slag i pappret utan någon trimnigsändring är gjord.
Dragarm Du drar kanske olika långt. Markeringar på kablarna hjälper dig som en dragindikator. Med camhjul ligger du mot stoppet och jobbar.
Ankring Ankrar du olika får du svårt att centrera scoopet. Ankra där då tycker det är lättast och ändra därefter peepen.
Höfter Rotera inte höfterna i uppdraget. Kännetecken är att du är lungn ibland. Vik inte överkroppen bakåt, det ger höga skott. Ha tyngdpunkten lika mycket på båda fötterna när du siktar.

Pilgång

Nockläge Du kan ha ett för lågt nockläge, vilket kan ge islag i pilhyllan.
Pilhylla Du kan ha islag i pilhyllan. Kolla med simspray eller höj nockläget. Pilhyllan kan vara för långt ut eller in.
Mittlindning Du kan ha dålig nockpassning eller mittlindningen kan vara sliten.
Hjul Är hjulbussningarna slitna kastar bågen inte lika. Timningen kanske inte stämmer med balansen på pilen. Hög balans – övre hjulet före. Slår pilen mycket uppåt eller neråt vid papperstest ska du ändra nockläget. Du har fel timning i hjulen om det slår bra på korthåll men dåligt på långhåll, du har kanske även tillerfel.
Pilen Pilen stämmer inte med poundstyrkan, den blir orolig i sida. Testa med papperstestet. Sidoslaget ska vara lika på kort och långhåll. (1m resp. 5m)
Tiller Gör du papperstest på korthåll med 0-tiller och ändrar till bra hål. Får du då uppåtslag på länghåll – öka eller minska tillern.
Poundstyrka Poundstyrkan stämmer inte med pilen.
Bågarm Du flyttar kanske den i skottögonblicket. Slappna av i bågarmen och jobba av skottet.
Handisättning Olika handisättningar = dålig pilgång och dålig gruppering i sidled.
Ankring Du viker kanske releasern olika. Det syns i papperstester, du ser isånnafall olika slag i sida.
Släpp Du sliter ut releasern i sida. Häng mer i releasern och håll trycket bakåt.

Lugnet i tavlan

Nockläget Det kan vara högt eller lågt. Kanske har flyttat på sig.
Draglängd Du har för kort eller för lång draglängd. Tappar du bågarmen är det tecken på för lång draglängd. Har du svårt för att linjera har du för kort draglängd.
Tiller För mycket eller för lite tiller eller så har lembultarna rört på sig. Ha en markering på bultarna så ser du om de rör på sig.
Hjulinställning Hjulen kan vara fel inställda. Det bör vara mellan 2-6 mm från nockläget till centrum av plungerhålet, annars är ena hjulet för mycket före.
Poundstyrka För hög poundstyrka.
Scoop Du kan ha för liten eller för stor förstoring i scoopet. Pricken kan vara för liten eller för stor. Prova dig fram.
Stabilisator Balansen kan vara fel. Försök med att balansera stabben så att den inte går upp efter skottet.
Axlar Har du inte axellinjering blir du inte stabil.
Bågarm Har du en spänd bågarm kan armbågen flytta sig, du blir orolig i tavlan.
Handisättning Du har kanske olika tryck i handen. Är trycket högt blir det svårt att sikta för bågen vill hela tiden ramla neråt. Omvänt med för lågt tryck.
Andning Andas inte när du siktar och skjuter.

Guldskräck

Release Prova en annan release som du inte trycker av utan kan jobba av.
Poundstyrka Poundstyrkan är för hög, du måste kunna hålla draget.
Ryggjobb Du jobbar för dåligt med ryggen.
Mål Mål kan förvandlas till krav.
Tankar, triggers Du är i helt andra tankar än just skytte. Prova med blundskytte, ta bort tavlan när du skjuter eller sätt på en klicker.

Islag

Sträng Stränghöjden kan vara för låg.
Fotställning Öppna fotställningen och följ efter med höfterna.
Axlar Du skjuter upp bågarmsaxeln. Be någon titta på dig när du skjuter eftersom detta är svårt att upptäcka själv.
Bågarm Trycker på för mycket i tavlan.
Handisättning Du har för djup handisättning eller tvärtom.
Höfter Du kan ha vridit höfterna i förhållande till fotställningen.

Siktet ändras

Kablar Fastflightkablar sträcker sig så att timningen ändras.
Draglängd Du kan dra olika långt. Ha markeringar på kablarna så att du ser att du drar lika långt varje skott.
Sträng Strängen kan vara på väg att gå av. Titta vid strängens ingång i hjulet och under mittlindningen. Strängen sträcker sig så att dragländ och styrka ökar.
Lemmar Lemmen kan vara sprucken, i så fall ändras även längden på skalan. Lembultarna kan röra på sig, gör en markering.
Scoop Du centrerar olika. Måla runt kanten på scoopet. Använd en peep med större eller mindre hål. Siktet kanske är dåligt, scoopet kanske flyttar sig.
Handisättning Du kan ha olika tryck i greppet från dag till dag.
Ankring Ankrar du olika har du en dålig ankringspunkt som är svår att hitta. Ändra till en du lätt hittar.
Fullföljning Du tappar bågarmen, håll kvar bågarmen tills du hör att pilen träffat tavlan.

Sprider i höjd

Nockläge Det kan vara glapp mellan nocklägesknutarna.
Pilhyllan Har man för styv fjäder på trampolinhyllan studsar pilen upp och ner och ge islag.
Release Trycket kan vara olika på fingrarna från skott till skott. Vinkeln blir olika och du får lättare respektive svårare att få av skotten.
Pilen Väg pilarna, dom kan väga olika. Balansen kan vara fel. Kolla spetsarna.
Hjulinställning Gruppar du på långhåll men du sprider på korta håll är övre hjulet för mycket före vilket gör att pilen trycks ner. Islag i pilhyllan kan förekomma.
Stock Det kan finnas sprickor i stocken.
Scoop Har du för stort scoop och för liten peep för du svårt att centrera.
Stabilisator Du kan ha för tung båge, du hamnar lågt i tavlan, du får kämpa hela tiden för att siktesbilden inte ska ”ramla” neråt.
Bågarm Olika tryck i bågarmen mot tavlan.
Handisättning Du ändrar kanske trycket (från högt till lågt) i handisättningen från pil till pil.
Dragarm Använd markeringar på kablarna så du drar lika långt varje gång.
Ryggjobb Du jobbar olika med ryggen.
Fullföljning Ta inte ner bågarmen för snabbt efter skottet.
Andning Stå inte med tomma lungor på ena pilen och fyllda lungor på nästa.
Höfter Du har olika vikning i höfterna. Precis innan let-offen komemr bör tyngdpunkten ligga mellan fötterna.

Sprider i sida

Pilhylla Du har islag i pilhyllan. För liten eller för stor angrepsvinkel, du har inte centershot. Du har fel pilhylla. Om bladet är snedslitet, flytta åt samma håll som slitningen är och byt blad.
Mittlindning Kan vara sliten, byt ofta.
Siktet Är inte siktet inställt i en siktesjigg kan du gruppera fast grupperingen flyttas i sidled på olika avstånd.
Hjul Hjulaxelbussningarna kan vara slitna, pilen kastas ut olika.
Release Du arbetar av den olika.
Pilen Du kan ha fel nockpassning. Nocken bör inte glappa vare sig i höjd eller sidled.
Kablar En kardeler har gått av. Ett tecken är att tillern ändrar sig.
Sträng En kardeler har gått av. Har du Beiternockar kan kardelen gått av under mittlindningen, byt med jämna mellanrum.
Fotställning Din fotställning varierar från skott till skott. Har du tyngdpunkten på bakre foten, viker överkroppen bakåt faller överkroppen åt höger vid skottögonblicket vilket ger högerskott.
Bågarm Sliter du i bågarmen i skottögonblicket kan du gruppera men då sticker en pil i väg då och då. Oftast till vänster.
Handisättning Flyttar du handisättningens djup från pil till pil ger det spridning i sidled.
Huvudställning Om du ändrar huvudställningen från skott till skott får du svårt att centrera scoopet i sida. Du ska inte flytta huvudet till strängen utan dra strängen till ankringspunkten.
Ankring Du kanske trycker ankringen olika i ansiktet. Detta gör att du får svårt att centrera scoopet i sida.
Fullföljning Om draghanden går utåt istället för bakåt efter skottet blir det vänsterskott.
Höfter Du vrider höfterna i uppdraget. Om du inte går in i svanken viks överkroppen åt höger.

Svåra releaser

Release Den är för hårt ställd. Du kan ha för djupt grepp, den uttersta leden av fingret bör ligga mot avtryckaren.
Draglängd Om draglängden är för lång har du inget kvar att jobba på efter ankringen, du får inget tryck på releasern.
Poundstyrka Du har för hög styrka.
Ryggjobb Om du tappar ryggjobbet får du inget tryck på releasern.
Tankar, triggers Du är rädd för att lägga på fingret.

Svårt att nå fram

Peep Du har för liten peephöjd.
Siktet Siktarmen är så långt ut att du inte får frigång för pilen under scoopet. Flytta in siktarmen.
Pilen Pilen är för tung eller för lång, kan bero på tung spets. Har du runda hjul fundera på att byta till energihjul eller camhjul. Snabbare båge = kortare skala.
Draglängd Har du för lång draglängd tappar du bågarmen i skottögonblicket, pilen går lågt.
Tiller För hög minustiller trycker ner bågen.
Hjulinställning Övre hjulet kan vara mycket före, det trycker ner pilen som får svårt att komma fram.
Poundstyrka För låg poundstyrka.
Sträng För hög stränghöjd ger pilen dålig fart. För många kardeler i strängen ger ett sämre kast.
Scoop Om du har ett extra stort scoop, byt till ett mindre.
Stabilisator En framtung stabbe gör att du tappar bågarmen i skottögonblicket.
Bågarm Tappar du bågarmen i skottögonblicket kan du ha för framtung stabbe eller för lång draglängd.
Ankring Du kan ha för hög ankringspunkt. Ankra inte ovanför kindbenet, pekfingret bör vara under käkbenet vid compoundskytte. Annars i mungipan.
Ryggjobb Tappar du ryggjobbet och kryper framåt går det högt på korthåll och långt på långhåll.

Träningsvärk

Bågarm Om du böjer bågarmen, böj lite till.
Dragarm Dragarmen ligger för lågt. Du kan höja peepen och ändra ankringen.
Linjering Du kanske inte linjerar axlarna och då får bara dragarmen job