I Borås Bågskyttesällskap arrenderas marken av kommunen men byggnaden ägs av föreningen.

Besiktning av maskinpark, el och kemiska preparat är viktigt för att säkerställa att de är i ett säkert och funktionsdugligt skick och följer de gällande lagstiftningarna. På Borås Bågskyttesällskap tar vi det allvarligt att vår utrustning ska vara i gott skick. Vi identifierar och bedömer risker på all form av maskiner eller elektroniska apparater. Huvudsakligen görs det genom livslängdsbedömningar och kontroller av skick på befintliga elinstallationer/elektronik.

Maskinpark

Kontrolleras av: Ann, Josefine, Sofia, Stig, Martin

Hur ofta: Köksutrustning kontrolleras omgående då de används för att driva verksamhet. Elektronisk utrustning för bågskytte förvaltas i verkstad som endast behöriga har tillgång till, kontrolleras omgående då de används. Robotgräsklippare kontrolleras av fackman flera gånger per år.

Ventilation kontrolleras regelbundet?

Kontrolleras av: Martin

Hur ofta: 1 gång per år.

Brandlarm/Inbrottslarm

Kontrolleras av: Styrelsen i föreningen

Hur ofta: 2 gånger per år utförs brandkontroller.

El/värme/öppen låga?

Kontrolleras av: Stig

Hur ofta: Gasolbehållare används för underhåll av skytteutrustning, därmed omgående kontroll. Förvaltas i verkstad som endast behöriga har tillgång till samt att det är förvarat utom räckhåll för barn.

Kemiska preparat

Kontrolleras av: Styrelsen i föreningen

Hur ofta: Minst 2 gånger per år. Förvaltas i verkstad som endast behöriga har tillgång till.

Extern kompetens

Beskrivning: Föreningen har en mängd medlemmar med bred kompetens som nyttjas där det är applicerbart. Under förutsättningar att det inte finns kompentens anlitar vi personer med rätt behörighet för att utföra kontroller eller besiktningar, exempel på detta är Robotgräsklipparen.