Vi följer Svenska Bågskytteförbundets alkohol- och tobakspolicy https://shorturl.at/hozLN

Definition

 • Denna alkohol-, doping- och tobakspolicy beskriver hur vi vill ha det inom svenskt bågskytte.
 • Vi skall i alla sammanhang vara ett ”rent” förbund fritt från alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat.
 • Det skall vara naturligt för varje ledare och skytt att påpeka när man ser överträdelser från vår policy.
 • Alkohol, droger och många andra stimulans- och prestationshöjande preparat styrs dessutom av RF:s, SOK:s och SBF:s dopingregler.

Så här vill vi ha det i våra anläggningar

 • Våra bågskytteanläggningar är alkohol-, doping- och tobaksfria vid träning och tävling.
 • Det är rökfritt på tävlingsbanor, i skjuthallar, samlingslokaler och utanför entréer.
 • Rökning ska undvikas, annars ske på ett sätt som inte stör andra.

Så här vill vi ha det vid all utbildning

 • Det ingår i utbildningsplanen att informera om alkoholens och tobakens negativa inverkan på människan och bågskyttet.
 • SBF:s egen utbildningsmaterial kompletteras med lämplig text alternativt används SISU-materiel.
 • Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med utbildning.
 • Vi använder alkohol med måtta efter avslutad utbildning (t.ex. kvällstid vid flerdagsutbildning) – ingen uppträder påverkad.
 • Vi är extra restriktiva när ungdomar är med.

Så här vill vi ha det vid tävlingar och läger – nationellt

 • Det förekommer aldrig någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning.
 • Vid prov för tävlingslicens informerar vi om alkoholens och tobakens negativa inverkan på bågskyttet.
 • Även kvällstid är vi extra restriktiva när ungdomar är med.

Så här vill vi ha det vid representation och fester

 • Vi använder alkohol med måtta – ingen uppträder påverkad.
 • Vi använder ingen alkohol överhuvudtaget när ungdomar är med.
 • Bågskytteklubben bjuder aldrig på starkare drycker än öl eller vin.

Så här vill vi ledare vara föredömen

 • Ledare har ansvar och skall föregå med gott exempel.
 • Ledare ska vara ett föredöme för ungdomar.

Vid alla utbildningar, licens, föräldrar, steg 1-2 och HTU, läger (alla nivåer) skall information om antidoping ingå.

Tyngdpunkten varierar per nivå på utbildning men viktigast, utöver Fair Play-genomgång, är den hälsorelaterade informationen, risken vid intag av otillåten substans, risken för kontaminering vid intag av kosttillskott, samt det personliga ansvaret, ingen annan är skyldig. Men också att exempelvis vägran vid dopingkontroll jämställs med dopingförseelse. Borås BS ska vaccinera vår klubb mot doping. https://www.vaccineraklubben.se/

Uppdaterad 2024-02-23