Handlingsplan vid eventuell olycka

  • Kroppslig skada
  • Stor materiell skada
  • Övergrepp
  • Mobbning
  • Dopning

Vid träning, tävling och läger så ska ledaren själv, beroende på graden av olycka, ingripa utifrån sin kunskap och utbildningsbakgrund.

Om olyckan kräver mer kvalificerad personal så ska kontakt direkt tas med 112 som tillsammans beslutar om lämpliga åtgärder och eventuell vidare transport till sjukhus.

I tävlingssammanhang och läger ska alltid en deltagarförteckning finnas med så att ledare snabbt kan komma i kontakt med vederbörandes föräldrar.

När den skadade är omhändertagen ska övriga deltagare samlas och informeras om det inträffade och vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Detta dels för att deltagarna ska veta vad som hänt men också för att ha möjlighet att ventilera frågor m.m. Gäller det barn/ungdomar bör dessa uppmanas att samtala med, och berätta om det inträffade för, sina föräldrar.

Steg att följa vid olycka: exempelvis skada

  1. Akut omhändertagande: Om allvarlig olycka inträffar ska ledaren LARMA 112 och vidta de åtgärder som situationen kräver tills mer kvalificerad personal kan ta över.
  2. Vid larm till ambulans: Ledaren får aldrig lämna den skadade ensam, utan ska stanna hos personen/ personerna och eventuellt be någon annan person larma och möta ambulans m.m.
  3. Vid larm uppge vem som ringer och telefonnummer, vad som har hänt, var det har hänt, när det har hänt och antal skadade.
  4. En ledare följer med eventuell ambulanstransport och någon annan samlar gruppen för information m.m.
  5. I samtliga fall ska barnets föräldrar eller anhöriga kontaktas, samt ansvarig för verksamheten.

Krisgruppen underrättas omgående och rapport om olyckan ska skrivas.

Information i händelse av kris

Håll dig informerad genom vår webb och våra sociala medier, Sveriges Radio Sjuhärad (P4), text-tv samt Borås Tidning.

Vid en större händelse går det även att få information via telefonnummer 113 13

 

Övriga viktiga telefonnummer

Nödnummer, SOS 112 ska du bara ringa till om det är fara för liv, egendom eller miljö.
Sjukvårdsrådgivning 1177
Polis 114 14
Räddningstjänst 033-17 29 00
Borås Stads växel 033-35 70 00
POSOM kristelefon aktiveras vid stora olyckor och katastrofer 033-35 50 00

Krisgruppen består av Borås Bågskyttesällskaps styrelse

Ordförande är sammankallande i krisgruppen som består av föreningens styrelse. Samverkan ska ske med gällande beredskap som finns inom Borås kommun samt föreningens egna resurser.

Ordförande koordinerar, beslutar om och sammankallar rådet, leder det övergripande arbetet med vad som bör göras, av vem och när, samt beslutar om vilka resurser som eventuellt behöver sättas in.

Kontaktuppgifter för krisgruppen

Namn Telefonnummer Roll/ansvar
Claes Jonsson 070-990 59 65 Ordförande
Martin Iderbrant 070-765 36 33 Vice Ordförande
Ann Hansson 070-496 68 32 Kassör
Sofia Stridsberg 070-794 36 04 Sekreterare
Tobias Iderbrandt 070-796 38 63 Ledamot
Samuel Pena Hernandez 070-433 93 04 Ledamot
Stig Iversen 070-947 99 80 Suppleant
Emil Norberg 070-773 93 93 Suppleant
Josefine Reis 076-256 56 45 Suppleant