Borås Bågskyttesällskap följer Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy

Föreningen har fått förtroendet att med varsamhet få nyttja delar av naturskyddsområdet Rya Åsar för träning och tävling.

I den närmaste omgivningen av klubbens gräsplan nyttjar vi de permanenta stigar som etablerats och vi aktar all vegetation – det är till exempel inte tillåtet att bryta en kvist i siktfältet. För aktiviteter utanför närområdet skaffar klubben tillstånd för varje enskilt tillfälle och meddelar berörda.

Vi skall i hela vår verksamhet sträva efter att reducera miljöstörningar och medverka i den ekologiska omställningen mot ett hållbart samhälle. Alla medlemmar i Borås Bågskyttessällskap ska känna till miljöpolicyn och se till att den efterlevs.

Det innebär att

Vid konsumtion/användning/inköp

 • Vid inköp och upphandling är miljövänlighet en viktig parameter och det miljövänligaste alternativet skall så långt möjligt eftersträvas.
 • Miljömärkta produkter skall användas där så är ekonomiskt och praktiskt försvarbart.
 • Dubbelsidig utskrift samt e-post och hemsida skall användas för att spara papper och kostnader.

Kassering/återanvändning

 • Strävan är att överträffa uppfyllandet av gällande lagstiftning på miljöområdet och även strävan att kontinuerligt minska vår negativa miljöpåverkan.
 • Borås Bågskyttesällskap sorterar avfall enligt Borås Stads rutiner.
 • Avfall skall sorteras och lämnas för återvinning.
 • Material ska återanvändas och lagas i största möjliga utsträckning.

Anläggning och idrottsmiljö

 • Samåkning till och från träning och tävling skall ske då så är praktiskt möjligt.
 • En träning eller tävling skall inte lämna några andra spår än fotavtryck!
 • Vid grillning bör briketter användas och grillning sker på anvisad plats.
 • Vid framtida investeringar kommer energieffektivisering vara i fokus.

Information om Borås stad – Avfall och återvinning

http://bit.ly/40qRA7P

Uppdaterad 2024-02-23