Vi följer SÄRF’s rekommendationer att följande åtgärder genomförs i samband med övernattningstillfället:

  1. Ladda ner listan med kontrollpunkter och ordningsregler från adressen http://serf.se/globalassets/skola-och-foreningsliv/pm_tillfallig_overnattning.pdf
  2. Kontrollera punkterna och vid behov åtgärda brister
  3. Fyll i formuläret på adressen http://serf.se/skola-och-foreningsliv/overnattning/ och bifoga gärna en skiss över byggnaden
  4. Klicka på ”Skicka”
  5. Informera gästerna om ordningsregler och åtgärder vid en ev brand.