Borås Bågskyttesällskap har antagit en policy mot sexuella trakasserier;
Samtliga aktiva, styrelsen, föräldrar samt övriga medlemmar skall verka för en miljö där sexuella trakasserier inte förekommer.
Policyn omfattar barn, ungdomar, ideella och alla aktiva som vistas inom Borås Bågskyttesällskaps träningsanläggning samt på orter där föreningen arrangerar, ansvarar för eller deltar i någon aktivitet. Policyn syftar till att öka förståelsen av vad sexuella trakasserier innebär bland aktiva och ledare. Vi hoppas att denna policy och handlingsplan kan bidra till att motverka alla former av sexuella trakasserier

Borås Bågskyttesällskap

Borås Bågskyttesällskap har nolltolerans mot sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier kan ta många olika former, inklusive beröringar, tafsning, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande, inklusive kommentarer och bilder på sociala medier.

Sexuella trakasserier kommer leda till polisanmälan.

Påföljder

Den som är dömd eller döms för sexuella trakasserier får inte arbeta som ledare inom föreningen.
Medlemmar måste även ta en time out från förening på en obestämd tid.

Förebyggande åtgärder

Den här policyn kommer årligen presenteras på årsmöten.

Policyn kommer även finnas upphängd på väggen i föreningens samlingslokal.

Alla styrelsemedlemmar ska även skriva på att de tagit del av den här policyn.

Handlingsplan

Rapportering

Får föreningen vetskap om förekomsten av sexuella trakasserier skall föreningen verka för att polisanmälan sker. Då sexuella trakasserier regelmässigt utgör brott skall misstankarna utredas av polis.

Diskretion

Namn och innehåll I en anmälan får inte delges andra än de som deltar I utredningen.

Time out

Enligt Borås Bågskyttesällskap ska den som är under utredning misstänkt för sexuella trakasserier genast ta en time out tills att frågan är färdigbehandlad.

Anonymitet

Möjligheten ska finnas att vara anonym om man vill prata med någon om något man själv eller någon annan varit utsatt för. Man ska kunna skicka brev, ringa eller maila vem man vill inom föreningen. Alla inom föreningen har skyldighet att lämna eventuella tips vidare till styrelsens medlemmar. Styrelsens medlemmar har skyldighet att handla i ärendet.

Tillvägagångssätt

För den som blivit utsatt

Det finns flera vägar att välja för den som blivit utsatt, nedan listar vi några:

  • Prata med dina föräldrar eller någon familjemedlem.
  • Prata med någon vuxen I föreningen du känner dig trygg med.
  • Gör klart för den som trakasserar att beteendet inte tolereras.
  • Gör en polisanmälan. Den som är utsatt kan välja att vara anonym i samtal med föreningen.

För föreningen

Tillvägagångsätt vid misstanke/anmälan om sexuella trakasserier:

  1. Vid anmälan om sexuella trakasserier, om brott misstänks ska polisanmälan göras så snart som möjligt. De involverade i utredningen ska genom hela ärendets gång informeras om vilka steg som tas.
  2. Endast nödvändiga i styrelse ska informeras och meddelas.
  3. Kontakt kan tas med den som gjort anmälan (den som utsatts för sexuella trakasserier) för att dels ge stöd men även information om hur föreningen nu går vidare med anmälan.
  4. Den som misstänks tas omedelbart ut i time out.
  5. Beslut delges de involverade, vid var sitt personligt möte. De beslut som föreningen tar kan aldrig vara avgörande för om en individ vill göra en polisanmälan.

Riksidrottsförbundet

”Sexuella trakasserier är ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. Trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande som kränker flickors och pojkars, kvinnors och mäns värdighet och som har samband med kön, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda inom idrottsrörelsen. Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts för dem. Avgörande är den utsattas upplevelse, inte trakasserarens motiv.”

Ur Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten.

Vi vill vara en säker och trygg förening för barn och ungdomar som vill utöva bågskytte. Syftet med denna policy är att skapa en säker och trygg miljö för barn att umgås, utvecklas och ha det roligt samt givetvis också skjuta pilbåge.

Uppdaterad 2024-02-23