Borås Bågskyttesällskap följer Riksidrottsförbundets trafikpolicy

Klicka för att komma åt Trafikpolicy.pdf

I vår förening arbetar vi med trafiksäkerhet och är angelägna om att alla våra medlemmar färdas på ett säkert sätt.

1. Omfattning

Denna trafiksäkerhetspolicy omfattar alla ledare, aktiva, föräldrar och andra som genomför transporter för vår förening.

2. Ansvar

Det övergripande ansvaret för att denna resepolicy efterlevs vilar på styrelsen, samtidigt är det resenären som ansvarar för att den enskilda resan sker enligt policyn.

3. Förarkrav

Gällande trafikregler ska följas och särskilt viktigt är:

 • Barn som är kortare än 140cm får ej färdas som framsätespassagerare om platsen är försedd med krockkudde.
 • Förare som skall köra minibuss ska ha haft körkort i minst 5 år och bör ha genomgått en minibussförarutbildning.
 • Vid resor i klubbens regi ska samtliga passagerare använda bilbälte. Det är förarens ansvar att tillse detta.
 • Fler passagerare än det finns bälte för får inte färdas i bilen.
 • Gällande hastighetsbestämmelser ska alltid följas och hastigheten anpassas efter rådande omständigheter.
 • Bilkuddar ska användas till barn för vilka det erfordras.
 • Total trafiknykterhet är ett krav. Ingen påverkan av alkohol eller andra droger får förekomma 24 timmar innan avfärd.
 • Föraren får absolut inte övningsköra under föreningens resor.
 • Handsfree bör finnas monterad i bilen om föraren använder mobiltelefon under körning.
 • Allt bagage bör förvaras i bagageutrymme.

4. Fordon

 • Bilen ska vara godkänd av Svensk bilprovning.
 • Bilen ska vintertid vara försedd med vinterdäck enligt svensk Trafiklagstiftning.
 • Föraren ansvarar för att däckens mönsterdjup alltid är minst 3mm.
 • Sjukvårdsmaterial (förstahjälpen-kudde) bör finnas.
 • Buss skall ha säkerhetsbälte på samtliga platser.

Utöver detta ska föreningen jobba för att alla använder cykelhjälm vid cykling till och från bågskytteanläggningen. Samtliga ledare, aktiva, föräldrar och övriga verksamma inom föreningen ska ta del av denna rese-/trafiksäkerhetspolicy.

Uppdaterad 2024-02-23