Vår anläggning är belägen utmed väg som underhålls av Borås stad. Vägen har farthinder, är upplyst och har cykelbana/gångbana men kollektivtrafiken är begränsad, därav transporterar sig merparten av våra medlemmar med bil.

Parkering

 • Området är försett med bom som endast är öppen när verksamhet bedrivs.
 • Parkering får endast ske på för avsedd plats.
 • Parkeringen är upplyst.
 • Vintertid plogas den av entreprenör.

Övriga områden:

Skjutfält

På vårt bågskyttefält utanför bågskyttelokalen bedrivs bågskytte på avstånd upp till 90 meter.

 • Skytte får endast utföras av medlemmar i klubben eller utomstående med annan bågskytteklubbstillhörighet.
 • Skytt ska ha genomgått grundutbildning.
 • Skytt ansvarar själv för skjuten pil.

Skogsbana

På vår skogsbana bedrivs skytte på avstånd upp till 60 meter.

 • Banan är belägen i skogsmark runt vårt bågskyttefält.
 • Mål är uppsatta för att förhindra skadeskjutning.
 • Varningsskyltar sitter uppsatta inom området.
 • Skytte får endast utföras av skyttar med tävlingslicens eller tillsammans med skytt med tävlingslicens.
 • Skytt ansvarar själv för skjuten pil.