Vid skador har Borås Bågskyttesällskap har en skaderapport som skall fyllas i. Den finns utskriven på klubben.

Det är viktigt att fylla i rapporten vid skada på person eller egendom för att kunna förhindra skador i framtiden.

Skaderapport för nedladdning