Regler för uthyrning

 1. Bokning av Bågskytteklubben sker på mail samt inlämnande av skriftlig hyresansökan.
 2. I samband med ansökan skall en förskottsbetalning á 40 % av totalhyran inbetalas, vilken avdrages då resterande hyra inbetalas. Förskottsbetalningen kan ske på bankgiro 5370-2510 senast en vecka efter ansökan. Sker ej förskottsinbetalningen enligt dessa regler kommer ansökan ej att beviljas. Vid avbeställning intill 30 dagar före uthyrningsdagen återbetalas 50% av förskottsbetalningen, därefter återbetalas ej någon förskottsbetalning.
 3. Nycklar skall avhämtas senast en dag före tillställningen efter överenskommelse med Borås BS kansli.
 4. Resterande hyra skall betalas när nyckeln återlämnas, första vardagen efter uthyrningen. Givetvis kan vi också fakturera vid överenskommelse.
 5. Information om brandsäkerhet och rutiner sker vid överlämnande av nyckel till ansvarig hyresgäst. Hyresgäst ansvarar för att säkerhetsrutiner följs. Nödutgång i samlingslokal skall vara upplåst.
 6. Borden i samlingslokalen får omplaceras, men skall återställas som tidigare.
 7. Efter tillställningen skall lokalen återställas i det skick NI finner den vid tillträdet.
 8. Städning skall vara klar senast kl. 12.00 dagen efter. Vid bristfällig städning uttages en kostnad för städning med 1500 kronor. Är inte städningen klar före 18.00 samma dag uttages ytterligare 1500kronor. All disk skall diskas, torkas och ställas på resp. platser. OBS ! Glas, flaskor och emballage får ej lämnas på bågskytteklubbens område. Hyresgästen
  tar sopor med sig. Nya sopsäckar skall sättas i sopkärl och sopställ i köket. All belysning inomhus skall släckas.
 9. Bågskytteklubben är larmad. Info om larmet lämnas av kanslipersonalen vid hämtande av Om larmet utlöses p.g.a. hyresgästens försummelse, kommer avgiften för utryckning att debiteras hyresgästen.
 10. Eventuell skada som uppstår på lokal eller material skall ersättas av hyresgästen.
 11. För att kunna hyra bågskytteklubben för festligheter skall vederbörande vara fyllda 25 år.
 12. Hyreskostnader för privata personer samt föreningar
  a) Samlingslokal och kök 08.00 – 15.00 måndag – fredag 1 500:-
  b) Samlingslokal och kök 12.00 – 12.00 3 000:-
  e) Hela bågskyttehallen 12.00 – 12.00 5 000:-
  Om dukning önskas göras dagen före tillställningen tillkommer 500:-
  (tidigast kl. 17.00 eller efter överenskommelse )
 13. Hyresgäst skall ta del av dokumentet Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27440.pdf
 14. Efter klockan 23.00 skall ljudnivån regleras så att grannar inte störs.