1. Bokning av Borås BS lokal sker på mail.
 2. Endast aktiva medlemmar över 20 år samt andra föreningar, företag och skolor har rätt att hyra lokalen.
 3. Hyran faktureras i efterskott mot en faktureringskostnad på 20:- eller betalas i samband med uthyrningen till föreningens swishnummer 123 370 48 97.
 4. Nycklar skall avhämtas senast en dag före uthyrningstillfället och återlämnas så snart som möjligt dock senast en vecka efter uthyrningen.
 5. Information om brandsäkerhet och rutiner sker vid överlämnande av nyckel till ansvarig hyresgäst. Hyresgäst ansvarar för att säkerhetsrutiner följs.
 6. Borden i samlingslokalen får flyttas, men skall återställas som tidigare.
 7. Efter uthyrningstillfället skall lokalen återställas i det skick den fanns vid tillträdet.
 8. Städning skall vara klar senast kl. 12.00 dagen efter. Vid bristfällig städning uttages en kostnad för städning med 1 500:-.
  All disk skall diskas, torkas och ställas på respektive platser. Om detta inte efterlevs uttages en kostnad på 1 000:-.
  OBS! Glas, flaskor och emballage får ej lämnas på bågskytteklubbens område. Hyresgästen ansvarar för att detta tas omhand. Matavfall och restavfall ska slängas i klubbens sopkärl vid infarten.
  Nya soppåsar skall sättas i sopkärl och sopställ samt på toaletterna. All belysning inomhus skall släckas (belysningen i entrén släcks automatiskt).
  Grinden vid infarten ska låsas.
 9. Lokalen är larmad. Info om larmsystemet lämnas vid nyckelutlämning. Om larmet utlöses p.g.a. hyresgästens försummelse kommer avgiften för utryckning att debiteras hyresgästen.
 10. Eventuell skada som uppstår på lokal eller material skall ersättas av hyresgästen.
 11. Hyreskostnader för föreningar och skolor:
  a) Upp till 4 timmar – 500:-
  b) Mer än 4 timmar – 2 500:-
  Hyreskostnad för aktiva medlemmar – 500:-/dygn
  Företag har möjlighet att hyra lokal och grönyta, kontakta oss för pris.
  Styrelsemedlemmar får låna lokalen utan kostnad
 12. Hyresgäst skall ta del av dokumentet Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27440.pdf
 13. Efter klockan 23.00 skall ljudnivån regleras så att grannar inte störs.

Uppdaterad 2024-02-23