Sebbe och Pernilla hade sitt första varv i skogen

 

Sebbe och Pernilla gick fältvarvet för första gången i går, efter lite över 2 timmar sköts sista pilen i det 18e målet. Sebbe tyckte det var jätteroligt i skogen och det verkar som mamma Pernilla inte hade tråkigt heller 🙂

När vi är i skogen, skjuter på fältet eller är inomhus är säkerheten jätteviktig. Det är jätteviktigt att vi har uppsikt på om det är folk som går i skogen, det är inte bara vi som rör oss i skogarna utan även svampplockare och förvirrade orienterare t ex.

Det skadar aldrig att gå igenom säkerhetsreglerna med jämna mellanrum, i kompendiet ”Handbok för nya bågskyttar” står det följande om säkerhet:

Bågsäkerhet

Att släppa strängen utan pil på bågen kan orsaka skador på både skyttar och utrustning. När skjutomgången är över för din del ska bågen bagsakalltid placeras i bågstället bakom väntelinjen. Det är alltid rätt att placera bågen i bågstället när den för tillfället inte används. Om man tillfälligt skjuter några pilar på kort håll (långt framför den ordinarie skjutlinjen) är det acceptabelt all lägga ifrån sig bågen på marken eller golvet, tre meter bakom skyttarnas plats. Men så snart man är tillbaka på den ordinarie skjutlinjen skall bågen förvaras i bågstället.

Säker pilpåläggning

Pilen får inte tas ur kogret och nockas på strängen förrän skytten står på skjutlinjen och skjutledaren har gett klarsignal (som innebär att ingen befinner sig framför skjutlinjen). Skytten skall stå grensle över skjutlinjen eller med båda fötterna på linjen innan pilen får läggas på.

Säker pilhämtning

När du går (GÅR, inte springer!) fram mot tavlorna, se upp för pilar som eventuellt sitter i gräset. Hittar du någon, plocka upp den oavsett vems den är så att ingen skadar sig på den vassa nocken. När pilarna dras ur tavlan, se upp så att ingen står direkt bakom. Pilen kan släppa plötsligt från tavlan och den som står bakom skadas av nocken. Det är också farligt att böja sig ner framför en tavla med pilar i, det är lätt att stöta i en nock. Vänta på din tur att dra pilar vid sidan av tavlan. För att dra ut pilen, tryck med ena handflatan mot tavlan så nära pilen som möjligt och fatta med den andra handen runt pilskaftet nära tavlan. Dra rakt bakåt utan att böja pilen. För att ta upp en pil ur gräset, lyft den aldrig uppåt, den kan böjas eller gå av. Rensa försiktigt bort gräset från fjädrarna och dra pilen bakåt i dess längdriktning tills den är helt fri innan du lyfter upp den.

Montera lemmarna på bågen

Tränaren lär ut hur man på rätt sätt monterar och demonterar båglemmarna från stocken. En båge som inte är uppsträngad ska ha lemspetsarna pekande mot skjutmålet, inte mot skytten. På grund av en numera avskaffad regel är insidan (den som vetter mot skytten) p den övre lemmen i regel fri från text och märken, medan lemmarnas tekniska data (längd och dragstyrka) står angivet på den undre lemmens insida, som på bilden här bredvid.

Säkerhet på skjutbanan

Det är absolut förbjudet att skjuta om någon befinner ig på banan i närheten av målen. En pil kan studsa på kanten av ett mål, eller helt enkelt komma snett i skottet. Skyttarna skall alltid stå på en rak linje, ingen får stå snett bakom någon annan skutt. om skyttarna skjuter på olika avstånd är det alltid säkrast att alla står på en gemensam skjutlinje medan tavlorna står på olika avstånd från linjen.

bagsak2

Säkerhet och uppträdande på skjutlinjen

Det är bara tillåtet att dra upp bågen på skjutlinjen och i riktning mot målet. Bågen får inte riktas uppåt i uppdraget (båghanden skall aldrig vara högre än stränghanden) och dra alltid mot målet rakt framför, aldrig snett. Inget prat på skjutlinjen, eller annat som kan störa andra skyttar. Bara tränaren kommenterar någon annans skjutstil! Men uppmuntran är förstås alltid välkommet. Om du tappar bågen, en pil eller någon annan utrustning framför skjutlinjen, ta inte upp föremålet förrän dina grannar har avslutat sitt påbörjade skott. Och om din pil ligger så långt ifrån dig att du måste flytta dig från din skjutposition för att nå den, måste du låta den ligga tills hela skjutomgången är slut.