Skärpt kontroll av långbåge

Det kommer införas skärpt kontroll av långbåge eftersom det har varit tvivelaktigt avseende pilhyllor. Punktinsatser kommer att ske på olika tävlingar.

Skärpt kontroll av långbåge

Eftersom efterlevnaden har varit tvivelaktig avseende pilhyllor så kommer det nu att införas 
en skärpt kontroll av långbåge. Det kommer att förekomma punktinsatser på olika tävlingar 
där långbåge särskilt kommer att granskas. Som exempel kan redan nu meddelas att under 
3D-SM kommer samtliga långbågar att kontrolleras.
 
Vad säger då reglerna?
”Pilhylla. Om bågen har en utskuren klack får den användas som pilhylla och den får kläs 
med valfritt mjukt material. Ingen annan typ av pilhylla får användas.” Detta står att läsa i 
22.5.3 i ny WA-regelboken och i 11.10.3.4.3 i gamla FITA-regelboken.

Hur skall det tolkas?
Regeln skall tolkas som den står.
Man skall även ha i åtanke att långbågeklassen finns för att vara en klass som präglas av 
enkelhet. Det finns andra klasser för innovativa nya lösningar.

Klacken (Den horisontella delen av en eventuell utskärning):
Om man vill ha ett mjukt material som slitskydd på klacken så får man klä klacken med ett 
valfritt mjukt material. Materialet måste i sådana fall börja helt inne vid den vertikala delen 
och vara jämntjockt.
Det är inte ok att bygga pyramider för att skapa frigång för fjädrar. Det är inte ok att blanda 
olika material för att försöka skapa plungerliknande effekter. Det är inte ok att klä hyllan med 
kardborre.
 
Siktfönstret (Den vertikala delen av en eventuell utskärning):
Om man vill ha ett slitskydd på den vertikala delen så får man inte klä den med ett mjukt 
material. WA gör tolkningen att man däremot får montera ett slitskydd som inte är mjukt eller 
fjädrande. Ett sådant slitskydd skall i sådana fall börja nere vid klacken och ha en höjd av max 
en dryg pildiameter alternativt hela den vertikala delen. Detta för att inte skapa en kant som